Koszaliński Klub Karate Kyokushin

Navigation

 • 12 maj 2015

  18.04.2015 Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Koszalinie

  W dniu 18.04.2015 w Koszalinie odby ł a si ę kolejna edycja Wojew ó dzkiej Olimpiady M ł odzie ż y w Kyokushin Karate. W tym roku w olimpiadzie wystartowa ł o a ż ponad 300 zawodnik ó w z ca ł ego wojew ó dztwa. By ł o du ż o medali, u ś miechu i dumy. Pami ę tajcie jednak, ż e dyplom, medal, to tylko kawa ł ek tektury, kawa ł ek metalu, to co liczy si ę najbardziej to wasza postawa na tatami i poza ni ą . Prawdziwymi wojownikami, zwyci ę zcami s...

 • 12 maj 2015

  42 Wagowe Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin

  Wielkimi krokami zbli ż a si ę najwi ę ksza impreza Karate Kyokushin w skali naszego kraju. W tym roku jeste ś my gospodarzami ju ż  42 Wagowych Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin. Wszystkie organizacje naszego stylu walki, zmierz ą si ę w sportowej rywalizacji 30 maja na Hali Sztuk i Sport ó w Walki przy obiektach sportowych Gwardii w Koszalinie. Ż yczymy wszystkim zawodnikom powodzenia oraz udanej, bezkontuzyjnej imprezy. Warto ś ci dalekiego wschodu s ą...

 • 12 maj 2015

  Obóz letni

  Tegoroczny obóz letni "Szklarska Por ę ba 2015". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia ł u w wyje ź dzie. Pod opiek ą trener ó w i instruktor ó w m ł odzi adepci karate b ę d ą zg łę bia ć tajniki tej sztuki. Jednak nie tylko treningi karate, ale r ó wnie ż ś wietna zabawa i wypoczynek s ą cz ęś ci ą tej wakacyjnej przygody. Wszystkich czekaj ą wycieczki, wyj ś cia w g ó ry oraz do aquaparku. Wyjaz 28 czerwca. Wszelkich...

Etykieta Dojo

Etykieta Dojo (miejsce treningu) jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.

Ściągnij etykietę Dojo

Regulamin zmiany przynależności klubowej.

Ściągnij regulamin

Najbliższe treningi

Poniedziałek 25 maj 2015 (dziś):

Zobacz wszystkie >

  • Godzina: 18:30
  • Miejsce: Hala ZOS Koszalin ul. Głowackiego
  • dla wszystkich